3 § Kuljettajan ammattipätevyys

Kuorma- ja linja-auton kuljettajalta vaaditaan perustason ammattipätevyys ja tässä laissa säädetty jatkokoulutus.

Kuorma-auton tai linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyyden saavuttanut saa kuljettaa niitä kuorma-autoja tai linja-autoja ja niiden ajoneuvoyhdistelmiä, joiden luokkaa vastaava ajo-oikeus hänellä on.

1.8.2007 tuli voimaan laki ja asetus kuorma- autonkuljettajan ammattipätevyydestä. Lainsäädäntö perustuu EU- direktiiviin ja se sisältää vaatimukset perustason ammattipätevyyden hankkimisesta ja säännöllisesti annettavasta jatkokoulutuksesta.

Ammattiosaamisen ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi kuorma- autonkuljettajien on suoritettava jatkokoulutus viiden vuoden jaksoissa. Jokaisen viiden vuoden aikana on kuljettajan suoritettava viisi koulutuspäivää. Koulutuspäivän pituus on vähintään 7 x 45 minuuttia. Joka viisivuotisjaksossa on oltava yksi ennakoivan ajon koulutuspäivä.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksesta on vapautettu ne kuljettajat, jotka ovat suorittaneet kuorma- auto ajoluvan ennen 10.9.2009.

Koulutuspalvelut yrityksille

Jatkuvalla kehittämisellä tehokkuutta pystytään ylläpitämään ja parantamaan. Myös lainsäädäntö asettaa omat edellytykset yrityksen koulutustarpeille alasta riippuen, ja ammattipätevyyden jatkokoulutus tulee olla suoritettuna viiden vuoden välein. Raamisopimus tuo mukanaan myös direktiivipäivät, ja usein yritykset näkevät vuosittaiset koulutuspäivät pakollisena pahana. Hoida yrityksesi koulutukset sitoutuneen kumppanin kanssa ja ota kaikki hyöty irti näistä koulutuksista.

Ammattipätevyyskoulutuksissa voitte hyödyntää valmiita koulutusohjelmiamme tai halutessanne voimme luoda räätälöidyt yritykseen ja alaan sopivat ammattipätevyyden jatkokoulutukset, jolloin koulutuksista saa varmasti kaiken hyödyn yrityksellenne. Näitä koulutuksia voidaan hyödyntää muun muassa direktiivikoulutuspäivinä. Kuljetusalan koulutuksille voidaan aiheesta riippuen hakea hyväksyntää ammattipätevyyspäiväksi.

Varaudu ajoissa ja ota yhteyttä myyntiimme jouni.jalo@jtv-partner.fi.